Ďakujem mojim podporovateľom za preferenčné hlasy
Pokračujem v presadzovaní nového zákona o ochrane prírody a krajiny!

Mišo Wiezik
 
 

Michal Wiezik

blog Sme facebook
Wieziko mnečo chcemfotogalériakontakty
vedecké práceblogylinky
Copyright © 2012 Bru
2016.09.25    02:45:03